خانه » نمونه سوال متوسطه اول » نمونه سوالات پایه هفتم » نمونه سوال علوم هفتم فصل یازدهم (11)

نمونه سوال علوم هفتم فصل یازدهم (11)

نمونه سوال علوم هفتم فصل یازدهم (11)

در ادامه لیستی از جدیدترین نمونه سوال علوم هفتم فصل یازدهمیاخته و سازمان‌بندی آن را مشاهده می‌کنید. این نمونه سوالات به شکل اختصاصی توسط گروه آموزشی یک به یک طراحی و به شکل رایگان منتشر شده‌اند. همچنین فایل PDF این نمونه سوالات در انتهای صفحه قابل دانلود است.

سوال 1: ویژگی مشترک تمام جانداران روی کره زمین چیست؟

جواب: همه آن‌ها از یاخته (سلول) ساخته شده‌اند.


سوال 2: یک جاندار را نام ببرید که فقط از یک یاخته ساخته شده است؟

جواب: باکتری


سوال 3: جانداران از نظر تعداد سلول به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

جواب: جانداری مثل باکتری فقط از یک یاخته ساخته شده است. در حالی که بعضی از جانداران بیش از یک یاخته دارند.


سوال 4: یاخته (سلول) چیست؟

جواب: یاخته، واحد ساختار و عمل در موجودات زنده است.


سوال 5: یاخته، واحد …………… و …………… در موجودات زنده است.

جواب: ساختار – عمل.


سوال 6: تعدادی از یاخته‌های بدن انسان را نام ببرید.

جواب: یاخته‌های پوستی، ماهیچه‌ای، عصبی و خونی

نمونه سوال علوم هفتم فصل یازدهم- یاخته و سازمان‌بندی آن

سوال 7: ساختار همه یاخته‌های بدن انسان یکی است؟

جواب: خیر. با همه شباهت‌هایی که این یاخته‌ها با هم دارند، هریک از آن‌ها ساختار منحصر به فردی دارند.


سوال 8: به چه دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می‌نامند؟

جواب: چون هر ساختار زنده‌ای که در بدن موجودات زنده وجود دارد، از یاخته تشکیل شده است و
هر عملی که توسط بخشی از بدن انجام می‌شود، یاخته‌های آن قسمت، آن را انجام می‌دهند. به همین دلیل یاخته را واحد ساختار و عمل در موجودات زنده می‌نامند.


سوال 9: غشای یاخته یا غشای پلاسمایی چیست؟

جواب: پوششی که یاخته را احاطه می‌کند غشای یاخته یا غشای پلاسمایی نامیده می‌شود.


سوال 10: کار غشای یاخته (غشای پلاسمایی) چیست؟

جواب: غشای یاخته ضمن محافظت از یاخته، ورود و خروج مواد را نیز تنظیم می‌کند..


سوال 11: آیا درست است که بگوییم همه یاخته‌ها غشای یاخته‌ای دارند؟

جواب: بله.


سوال 12: وقتی می‌گوییم غشا نفوذپذیری انتخابی دارد منظورمان چیست؟

جواب: یعنی فقط به مواد مورد نیاز یاخته اجازه ورود می‌دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می‌کند.


سوال 13: ورود و خروج مواد از غشا بر اساس …………… صورت می‌گیرد.

جواب: نفوذپذیری انتخابی.


سوال 14: آیا می‌توانیم غشای یاخته را نوعی صافی در نظر بگیریم؟

جواب: خیر. غشای یاخته مثل صافی نیست که مواد مختلف را بر اساس اندازه عبور دهد.


نمونه سوالات متن فصل 11 علوم هفتم

سوال 15: آیا هر ماده‌ای می‌تواند از یاخته عبور کند؟

جواب: خیر. غشا فقط به مواد موردنیاز یاخته اجازه عبور می‌دهد و مواد زائد و ترشحی را از یاخته خارج می‌کند.


سوال 16: غشای یاخته عمدتا از …………… ساخته شده است؟

جواب: لیپید (چربی).


سوال 17: چه مولکول‌هایی در غشای یاخته وجود دارند؟

جواب: علاوه بر چربی، انواعی از مولکول‌های پروتئینی و کربوهیدرات (قند) در غشای یاخته وجود دارند.


سوال 18: میان‌یاخته (سیتوپلاسم) را توضیح دهید.

جواب: میان‌یاخته (سیتوپلاسم) بخشی از یاخته است که اندامک‌ها و مواد موردنیاز بقای یاخته، مانند نمک‌ها، آنزیم و مواد دیگر در آن قرار دارند.


سوال 19: اندامک را تعریف کنید.

جواب: اندامک‌ها ساختارهایی درون یاخته‌اند که کارهای متفاوتی انجام می‌دهند.


سوال 20: اجزای اصلی یاخته‌های جانوری را نام ببرید و وظیفه هر کدام را به طور مختصر شرح دهید.

جواب:

  1. هسته: فرماندهی یاخته
  2. شبکه میان‌یاخته‌ای (شبکه آندوپلاسمی): شبکە ارتباطی و حمل مواد در یاخته
  3. دستگاه گلژی: بسته‌بندی و ترشح مواد
  4. کریچه (واکویل): ذخیره آب، مواد غذایی و دفعی
  5. رناتن (ریبوزوم): پروتئین‌سازی
  6. میان‌یاخته (سیتوپلاسم): مایع دربرگیرنده اندامک‌ها و حاوی ترکیبات یاخته‌ای
  7. غشای یاخته‌ای: کنترل ورود و خروج مواد

سوال 21: همه یاخته‌ها اندامک دارند؟

جواب: بله.


سوال 22: اندامک‌های همه یاخته‌ها مشابه هم هستند؟

جواب: خیر.


سوال 23: هسته چیست؟ آن را شرح دهید.

جواب: هسته بخشی از یاخته است که فعالیت‌ها و ویژگی‌هایی مثل شکل و اندازه یاخته را تنظیم می‌کند.


سوال 24: در کدام موجودات زنده هسته پوشش و غشایی دارد که آن را در برمی‌گیرد؟

جواب: گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان


سوال 25: در یاخته کدام موجود زنده هسته مشخصی تشکیل نمی‌شود؟

جواب: باکتری‌ها


سوال 26: برای مشاهده بهتر یاخته‌ها، از چه سبک و روشی استفاده می‌کنند؟

جواب: رنگ کردن یاخته‌ها.


سوال 27: سطح ایستایی چیست؟

جواب: به سطح بالایی منطقه اشباع، سطح ایستایی گفته می‌شود.


سوال 28: رنگ‌آمیزی یاخته چطور باعث بهتر دیده شدن آن می‌شود؟

جواب: رنگ‌ها به ترکیبات اصلی یاخته می‌چسبند و آن‌ها را واضح‌تر می‌کنند.


سوال 29: رنگ آبی متیل کدام قسمت‌های یاخته را مشخص می‌کند؟

جواب: آبی متیل به پروتئین‌های غشاء و هسته می‌چسبد و آن‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.


سوال 30: تفاوت‌های یاخته‌های گیاهی و جانوری را نام ببرید.

جواب: یاخته‌های گیاهی، دیواره یاخته‌ای و سبزدیسه (کلروپلاست) دارند. در حالی که یاخته‌های جانوری این دو را ندارند. با داشتن دیواره یاخته‌ای، یاخته‌های گیاهی منظم‌تر هستند.


سوال 31: جانداران تک یاخته‌ای به چه جاندارانی گفته می‌شود؟

جواب: جانداران تک یاخته‌ای فقط از یک یاخته تشکیل شده‌اند و همه فعالیت‌های حیاتی خود را با همان یک یاخته انجام می‌دهند.


سوال 32: به چه جانداری پریاخته‌ای ساده می‌گویند؟

جواب: جانداری که در پیکر آن‌ها تعدادی یاخته کنار هم قرار دارد و هر یاخته می‌تواند مستقل و جدا از واحدهای دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.


سوال 33: جلبک رشته‌ای در دسته جانداران …………… قرار می‌گیرد.

جواب: پریاخته‌ای ساده.


سوال 34: در پریاخته‌ای‌هایی مثل …………… و …………… تقسیم کار صورت گرفته است.

جواب: گیاهان – جانوران


سوال 35: آیا این جمله درست است: «بین نوع کار و شکل یاخته تناسب وجود ندارد.»

جواب: خیر. غلط است. بین نوع کار و شکل یاخته تناسب وجود دارد.


سوال 36: یاخته‌های بافت پوششی پوست به چه شکلی هستند و چه وظایفی دارند؟

جواب: به هم فشرده و ضخیم هستند و وظیفه محافظت از بدن را به عهده دارند.


سوال 37: یاخته‌های بافت پوششی مویرگ‌ها به چه شکلی هستند و چه وظایفی دارند؟

جواب: در مویرگ‌ها یاخته‌ها نازکند و منافذی بین آن‌ها وجود دارد و تبادل مواد را انجام می‌دهند.


سوال 38: یاخته‌های خونی چه شکلی دارند و چرا به این شکل در بدن وجود دارند؟

جواب: یاخته‌های خونی گرد هستند – برای آسانی حرکت در رگ‌ها


سوال 39: یاخته‌های عصبی چه شکلی دارند و چرا به این شکل در بدن وجود دارند؟

جواب: یاخته‌های عصبی برای انتقال پیام عصبی، دراز و کشیده‌اند.

نمونه سوالات متن فصل 11 علوم هفتم

سوال 40: آوندها در یاخته‌های گیاهی چه شکلی دارند و وظیفه آن‌ها چیست؟

جواب: آوندها دراز و لوله مانند هستند و وظیفه انتقال مواد را بر عهده دارند.


سوال 41: بافت را تعریف کنید.

جواب: در جانداران پریاخته‌ای از اجتماع تعدادی از یاخته‌های همکار و مشابه، بافت تشکیل می‌شود.


سوال 42: در بدن ما چند نوع بافت اصلی وجود دارد؟

جواب: در بدن ما چهار نوع بافت اصلی به نام‌های پوششی، پیوندی، عصبی و ماهیچه‌ای وجود دارد.

نمونه سوال علوم هفتم فصل ۱۱ با جواب

سوال 43: اندام یا عضو را تعریف کنید.

جواب: وقتی بافت‌های مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند، اندام یا عضو تشکیل می‌شود؛ مثل معده، کلیه و قلب.


سوال 44: دستگاه را تعریف کنید و چند مورد مثال بزنید.

جواب: اندام‌ها یا اعضا در کنار هم دستگاه‌ها را به وجود می‌آورند؛ مثل دستگاه گردش خون و گوارش.


سوال 45: با جمع شدن …………… در کنار هم موجود زنده به وجود می‌آید.

جواب: دستگاه‌ها.

بخشی از تصاویر نمونه سوالات علوم هفتم فصل یازدهم (11)

بخشی از تصاویر نمونه سوالات علوم هفتم فصل یازدهم (11)

نمونه سوالات فصل یازدهم علوم هفتم در چه سطحی منتشر شده‌اند؟

این سوالات از متن کتاب درسی تهیه شدند و برای تمام دانش‌آموزانی که نمره 20 می‌خواهند، مناسب هستند.

آیا خواندن این نمونه سوالات به تنهایی کافی است؟

حتما کنار این نمونه سوالات، کتاب درسی و جزوه معلم خودتان را هم با دقت مطالعه کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی