نمونه سوال علوم هفتم فصل چهاردهم (14)

نمونه سوال علوم هفتم فصل چهاردهم (14)

در ادامه لیستی از جدیدترین نمونه سوال علوم هفتم فصل چهاردهم گردش مواد را مشاهده می‌کنید. این نمونه سوالات به شکل اختصاصی توسط گروه آموزشی یک به یک طراحی و به شکل رایگان منتشر شده‌اند.

سوال 1: تبادل مواد در جانداران تک‌یاخته‌ای با محیط اطراف به چه شکل است؟

جواب: جانداران تک‌یاخته‌ای چون با محیط اطراف در تماس‌اند، مواد مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از محیط می‌گیرند و مواد زائد را نیز به همان محیط می‌فرستند.


سوال 2: تبادل مواد در جانداران پریاخته‌ای مثل انسان به چه شکل است؟

جواب: در جانداران پریاخته‌ای مثل بدن ما که همه یاخته‌های آن با محیط ارتباط ندارند لازم است دستگاه گردش مواد به کمک آن‌‎ها بیاید تا نیازهایشان تامین شود.


سوال 3: یاخته‌ها به چه موادی نیاز دارند؟

جواب: اکسیژن و مواد مغذی.


سوال 4: دستگاه گردش مواد در انسان شامل چه قسمت‌هایی است؟

جواب: دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ‌ها و خون است.


سوال 5: دستگاه گردش مواد برای این‌که بتواند با تمام یاخته‌های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جابه‌جا کند. این مایع چه نام دارد؟

جواب: خون.


سوال 6: رگ‌های خونی چه هستند؟

جواب: خون در شبکه‌ای از لوله‌های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله‌ها، رگ‌های خونی می‌گویند.


سوال 7: وزن قلب ما انسان‌ها تقریبا چقدر است؟

جواب: کمتر از 300 گرم.


سوال 8: قلب انسان سالانه تقریبا چند لیتر مایع را جا به جا می‌کند؟

جواب: حدود دو میلیون لیتر مایع.


سوال 9: قلب به چه شکلی خون را به داخل رگ‌ها و اندام‌های بدن می‌فرستد؟

جواب: قلب با ضربان خود، خون را با فشار به درون رگ‌ها و اندام‌ها می‌فرستد.


سوال 10: خون به چه شکلی دوباره به قلب برمی‌گردد؟

جواب: چون رگ‌های بدن به هم متصل هستند. ضربانی که قلب برای فرستادن خون به داخل رگ‌ها و اندام‌ها ایجاد می‌کند باعث برگشت به قلب نیز می‌شود. این کار پیوسته تکرار می‌شود.


سوال 11: قلب چیست؟ اجزای مختلف آن را نام ببرید.

جواب: قلب تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد. دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره‌های بالایی و پایینی به کمک دریچه‌هایی با هم ارتباط دارند.


سوال 12: بخش عمده قلب از نوعی بافت ……………. است که به آن …………… می‌گویند.

جواب: ماهیچه‌ای – بافت ماهیچه‌ای


سوال 13: درون حفره‌های قلب را بافت …………… می‌پوشاند.

جواب: پوششی.


سوال 14: اطراف قلب چه نوع بافتی دیده می‌شود؟

جواب: بافت پیوندی.


نمونه سوالات متن فصل 14 علوم هفتم

سوال 15: دلیلی که در اطراف قلب بافت پیوندی وجود دارد چیست؟

جواب: محافظت از قلب.


سوال 16: خون چطور وارد سرخرگ‌ها می‌شود؟

جواب: وقتی بافت ماهیچه‌ای قلب منقبض می‌شود، نیرویی ایجاد می‌کند که به خون فشار وارد می‌کند و آن را به درون سرخ‌رگ‌ها می‌برد.


سوال 17: مهم‌ترین رگ‌های قلب را نام ببرید..

جواب:

 • بزرگ سرخرگ آئورت
 • بزرگ سیاهرگ زیرین
 • بزرگ سیاه رنگ زبرین
 • سرخرگ ششی
 • سیاهرنگ‌های ششی چپ و راست

سوال 18: …………… خون را از قلب خارج می‌کنند و …………… خون را به قلب برمی‌گردانند.

جواب: سرخرگ‌ها – سیاه‌رنگ‌ها


سوال 19: رگ‌هایی که به بافت قلب خون‌رسانی می‌کند، چه نام دارند؟

جواب: رگ‌های تاجی (کرونر)


سوال 20: دریچه‌های قلب را نام ببرید.

جواب:

 1. دریچه‌های سینی
 2. دریچه‌های دولختی: بین دهلیز و بطن چپ
 3. دریچه‌های سه‌لختی: بین دهلیز و بطن راست

سوال 21: جمله مقابل درست است؟ «فعالیت بخش چپ و راست قلب با هم انجام می‌شود.»

جواب: خیر. غلط است. هر یک از بخش‌های راست و چپ قلب مستقل است.


سوال 22: خون کدام قسمت قلب روشن‌تر است و اکسیژن بیشتری دارد؟

جواب: خون سمت چپ قلب.


سوال 23: خون سمت چپ قلب از …………… به تمام بدن فرستاده می‌شود.

جواب: بزرگ سرخرگ آئورت.


سوال 24: چرا خون از طریق بزرگ سرخرگ آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود؟

جواب: تا نیاز یاخته‌های بدن را به مواد مغذی و اکسیژن تأمین کند. (گردش عمومی خون)


سوال 25: در سمت راست قلب، خون …………… جریان دارد.

جواب: تیره (با کربن دی اکسید)


سوال 26: خون دارای کربن دی اکسید در کدام بخش قلب جریان دارد؟

جواب: در سمت راست قلب


سوال 27: خون تیره و روشن در سمت راست و چپ قلب چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

جواب: خون تیره کربن‌دی‌اکسید بیشتر و اکسیژن کمتری دارد. اما خون روشن اکسیژن بیشتری دارد.


سوال 28: خون تیره را …………… به دهلیز راست می‌آورد.

جواب: بزرگ‌سیاهرگ‌ها.


سوال 29: خون از طریق بزرگ‌سیاهرگ‌ها به …………… در قلب وارد می‌شود.

جواب: دهلیز راست.


سوال 30: خونی که اکسیژن کمتری دارد از دهلیز راست به …………… می‌رود.

جواب: بطن راست.


سوال 31: خونی که از بطن راست خارج می‌شود از طریق …………… به …………… می‌رود تا …………… را جذب کند.

جواب: سرخرگ شوشی – شش‌ها – اکسیژن.


سوال 32: خون روشن و …………… از طریق …………… به …………… و در نهایت به …………… وارد می‌شود، تا دوباره در بدن به گردش دربیایید.

جواب: اکسیژن دار – سیاهرگ‌های ششی – دهلیز چپ – بطن چپ.


سوال 33: در دستگاه گردش مواد چند نوع رگ وجود دارد؟ نام ببرید.

جواب: در دستگاه گردش مواد سه نوع رگ وجود دارد:

 1. سرخرگ
 2. سیاهرگ
 3. مویرگ

سوال 34: تفاوت سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها در چیست؟

جواب: سرخرگ‌ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند. ولی سیاهرگ‌ها دیواره نازک‌تری دارند و خاصیت ارتجاعی آن‌ها نیز کمتر است.


سوال 35: سرخرگ‌ها به کدام قسمت قلب وصل هستند؟

جواب: به بطن‌ها.


سوال 36: سیاهرگ‌ها به کدام قسمت قلب وصل هستند؟

جواب: به دهلیزها.


سوال 37: سرخرگ‌ها خون را از …………… خارج می‌کنند و به سایر اندام‌ها می‌برند.

جواب: قلب.


سوال 38: سیاهرگ‌ها خون را از …………… خارج می‌کنند و به …………… برمی‌گرداند.

جواب: اندام‌ها – قلب.


سوال 39: سرخرگ‌ها به چه شکل به مویرگ تبدیل می‌شوند؟

جواب: سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام، انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند.


سوال 40: دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایه …………… ساخته شده است.

جواب: بافت پوششی.


سوال 41: دیواره مویرگ‌ها به چه شکلی هستند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند؟

جواب: دیواره مویرگ‌ها به قدری نازک و نفوذپذیرند که که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند.


سوال 42: …………… با اتصال به یکدیگر، سیاهرگ را به وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کند.

جواب: مویرگ‌ها.

نمونه سوال فصل 14 علوم هفتم با جواب

سوال 43: قلب در هر ضربان، یک بار خون را با فشار به کجا می‌فرستد؟

جواب: سرخرگ.


سوال 44: نبض چگونه به وجود می‌آید؟

جواب: خون متناسب با کار قلب بر دیواره سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که در نتیجه آن قطر سرخرگ‌ها به طور متناوب کم و زیاد می‌شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها، به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت درمی‌آید.


سوال 45: در بدن ما انسان‌ها حدودا چند لیتر خون جریان دارد؟

جواب: پنج لیتر.


سوال 46: خون چیست و از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

جواب: خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام خوناب (پلاسما) و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است.


سوال 47: بخش مایع خون …………… نام دارد.

جواب: خوناب (پلاسما).


سوال 48: خوناب از چه موادی تشکیل شده است؟

جواب: خوناب از آب و مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است.


سوال 49: در خوناب چه چیزهایی شناور هستند؟

جواب: یاخته‌های خونی.


سوال 50: خون در بدن چه نقشی دارد و وظایف آن چه هستند؟

جواب: خون با انتقال مواد، بین دستگاه‌های متفاوت بدن ارتباط برقرار می‌کند. همچنین در ایمنی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.


سوال 51: انواع یاخته‌‎های خونی کدامند؟

جواب:

 1. یاخته‌های سفید
 2. یاخته‌های قرمز
 3. گرده (پلاکت)ها

سوال 52: شکل ظاهری یاخته‌های قرمز چگونه است؟

جواب: یاخته‌های قرمز سکه مانند با وسط فرو رفته هستند.


سوال 53: شکل ظاهری یاخته‌های سفید چگونه است؟

جواب: یاخته‌های سفید تقریبا کروی شکل هستند.


سوال 54: شکل ظاهری گرده(پلاکت)ها چگونه است؟

جواب: گرده‌ها بسیار ریزند و شکل بخصوصی ندارند.


سوال 55: یاخته‌های قرمز چه کاری در بدن انجام می‌دهند؟

جواب: انتقال گازهای تنفسی (اکسیژن و کربن دی اکسید) در خون


سوال 56: یاخته‌های سفید چه وظیفه‌ای در بدن بر عهده دارند؟

جواب: دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه مثل میکروب‌ها


سوال 57: گرده‌ها چه وظایفی در بدن ما به عهده دارند؟

جواب: دخالت در انعقاد خون هنگام خون‌ریزی و جلوگیری از هدر رفتن خون


بخشی از تصاویر نمونه سوال علوم هفتم فصل چهاردهم (14)

بخشی از تصاویر نمونه سوالات علوم هفتم فصل چهاردهم (14)

نمونه سوالات فصل چهاردهم علوم هفتم در چه سطحی منتشر شده‌اند؟

این سوالات از متن کتاب درسی تهیه شدند و برای تمام دانش‌آموزانی که نمره 20 می‌خواهند، مناسب هستند.

آیا خواندن این نمونه سوالات به تنهایی کافی است؟

حتما کنار این نمونه سوالات، کتاب درسی و جزوه معلم خودتان را هم با دقت مطالعه کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی