خانه » نمونه سوال متوسطه اول » نمونه سوالات پایه هفتم » نمونه سوال علوم هفتم » نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهم (۱۵) | رایگان

نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهم (۱۵) | رایگان

نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهم (۱۵) | رایگان

در ادامه لیستی از جدیدترین نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهمتبادل با محیط را مشاهده می‌کنید. این نمونه سوالات به شکل اختصاصی توسط گروه آموزشی یک به یک طراحی و به شکل رایگان منتشر شده‌اند.

سوال 1: دستگاه تنفس ما ……………. را برای یاخته‌های ما تامین و ……………. را دفع می‌کند.

جواب: اکسیژن – کربن دی اکسید.


سوال 2: هوا از طریق …………… یا …………… وارد دستگاه تنفس می‌شود.

جواب: بینی – دهان.


سوال 3: هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبـور از …………… وارد …………… و سپس وارد …………… می‌شود.

جواب: حلق – حنجره – نای.


سوال 4: نای چند شاخه دارد و به آنها چه می‌گویند؟

جواب: نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند.


سوال 5: نایژه‌ها هوا را به …………… که به تعداد زیاد در …………… پراکنده‌اند، می‌رسانند.

جواب: نایژک‌ها – شش‌ها.


سوال 6: در انتهای نایژک‌ها، …………… قرار دارند.

جواب: کیسه‌های هوایی.


سوال 7: انتهای نایژک‌ها در …………… به کیسه‌های هوایی ختم می‌شود.

جواب: شش‌ها.


سوال 8: در اطراف کیسه‌های هوایی، …………… فراوانی وجود دارند.

جواب: مویرگ‌های خونی.


سوال 9: تبادل گازهای تنفسی در کدام بخش‌ها انجام می‌شود؟

جواب: بین کیسه‌های هوایی و مویرگ‌های خونی اطراف آن‌ها.


سوال 10: در تبادل گازهای تنفسی، …………… از کیسه‌های هوایی وارد خون شده و …………… از خون وارد کیسه‌های هوایی می‌شود.

جواب: اکسیژن – کربن دی اکسید.


سوال 11: شش‌ها درون ………….. جای دارند.

جواب: قفسه سینه.


سوال 12: قفسه سینه چه نقشی در بدن دارد؟

جواب: قفسه سینه ضمن محافظت از شش‌ها در باز و جمع شدن آن‌ها نیز نقش دارد.


سوال 13: پرده دیافراگم کجای بدن قرار دارد و کار آن چیست؟

جواب: پرده دیافراگم در پایین قفسه سینه قرار دارد و با تغییر شکل خود باعث دم و بازدم می‌شود.


سوال 14: دم و بازدم را تعریف کنید.

جواب: ورود هوا از محیط بیرون به درون شش‌ها را دم و خروج آن از شش‌ها را بازدم می‌گویند.


نمونه سوالات متن فصل 15 علوم هفتم

سوال 15: در هوای سالم و بدون آلودگی حدود چند درصد اکسیژن وجود دارد؟

جواب: حدود 21 % اکسیژن.


سوال 16: حنجره در کدام قسمت بدن جای دارد؟

جواب: حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد..


سوال 17: تارهای صوتی چه هستند؟

جواب: درون حنجره دو پرده ماهیچه‌ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می‌گویند.


سوال 18: صدا چگونه تولید می‌شود؟

جواب: عبور هوا از میان تارهای صوتی حنجره باعث ارتعاش و تولید صدا می‌شود.


سوال 19: خون با کمک …………… و …………… گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد.

جواب: گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما).


سوال 20: اکسیژنی که از خون به یاخته‌ها می‌رسد چه کاری در بدن انجام می‌دهد؟

جواب: در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت می‌کند.


سوال 21: در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد در یاخته‌ها چه گازی تولید می‌شود؟ این گاز به چه شکلی از بدن خارج می‌شود؟

جواب: گاز کربن دی اکسید. کربن دی اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از
بدن خارج شود.


سوال 22: به جز کربن دی اکسید، یکی دیگر از مواد سمی که در بدن تولید می‌شود بدن باید آن را دفع کند را نام ببرید.

جواب: اوره.


سوال 23: مواد سمی به چه شکلی از بدن خارج می‌شوند؟

جواب: این مواد با فعالیت کلیه‌ها از خون گرفته شده و به همراه نمک‌های اضافی و مازاد آب بدن، به صورت ادرار از بدن خارج می‌شوند.


سوال 24: چه موادی در ادرار انسان وجود دارند؟

جواب: مواد سمی مثل اوره، نمک‌های اضافی و مازاد آب بدن.


سوال 25: دستگاه دفع ادرار در انسان از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟

جواب:

  1. کلیه‌ها
  2. میزنای
  3. مثانه
  4. میزراه
سوالات درس ۱۵ علوم هفتم با جواب pdf

سوال 26: کلیه‌ها در کدام قسمت بدن قرار دارند و شکل ظاهری آن‌ها را توصیف کنید.

جواب: کلیه‌ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره‌ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.


سوال 27: به هر کلیه یک …………… وارد می‌شود.

جواب: سرخرگ.


سوال 28: به هر یک از کلیه‌ها کدام رگ وارد می‌شود؟

جواب: یک سرخرگ که انشعابی از بزرگ سرخرگ آئورت است.


سوال 29: کدام رگ از کلیه‌ها خارج می‌شود؟

جواب: یک سیاهرگ که به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.


سوال 30: خون با چه هدفی از سرخرگ وارد کلیه‌ها می‌شود؟

جواب: جهت تصفیه شدن.


سوال 31: به لوله ادراری …………… نیز می‌گویند.

جواب: گردیزه (نفرون)


سوال 32: کار اصلی کلیه توسط کدام قسمت‌های این عضو انجام می‌شود؟

جواب: لوله‌های ادراری.


سوال 33: گردیزه (نفرون) چیست؟

جواب: در ساختار میکروسکوپی کلیه، میلیون‌ها لوله پیچ در پیچ وجود دارد که به آن‌ها گردیزه (نفرون) می‌گویند.


سوال 34: گردیزه‌ها چه کاری در بدن انجام می‌دهند؟

جواب: خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.


سوال 35: گردیزه‌ها به چه شکلی ادرار را می‌سازند؟

جواب: گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند.


سوال 36: ادرار تشکیل‌شده در …………… از طریق لوله‌های جمع‌کننده ادرار به …………… می‌ریزد و از آنجا از طریق …………… به …………… وارد و در آنجا ذخیره می‌شود.

جواب: گردیزه‌ها – لگنچه – میزنای – مثانه.


سوال 37: چه زمانی احساس دفع ادرار در انسان ایجاد می‌شود؟

جواب: وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.


سوال 38: محیط داخلی را تعریف کنید.

جواب: یاخته‌های بدن در میان مایعی بین یاخته‌ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می‌گویند.


سوال 39: برای اینکه یاخته‌ها بتوانند به درستی کار خودشان را انجام دهند، باید …………… و …………… مواد محیط داخلی ثابت بماند.

جواب: نوع – مقدار.


سوال 40: کلیه‌ها به چه شکلی نوع و مقدار محیط داخلی بدن را تنظیم می‌کنند؟

جواب: کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند.


سوال 41: یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، …………… است.

جواب: تنظیم میزان آب بدن.


سوال 42: کلیه‌ها، تنظیم میزان آب بدن را به چه شکلی انجام می‌دهند؟

جواب: کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.


سوال 43: دو بیماری را نام ببرید که ممکن است باعث از کار افتادن کلیه یا حتی مرگ شود؟

جواب: سنگ کلیه و سنگ مثانه.


سوال 44: نگهداشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث …………… شود.

جواب: سنگ مثانه.


بخشی از تصاویر نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهم (15)

بخشی از تصاویر نمونه سوال علوم هفتم فصل پانزدهم (15)

نمونه سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم در چه سطحی منتشر شده‌اند؟

این سوالات از متن کتاب درسی تهیه شدند و برای تمام دانش‌آموزانی که نمره 20 می‌خواهند، مناسب هستند.

آیا خواندن این نمونه سوالات به تنهایی کافی است؟

حتما کنار این نمونه سوالات، کتاب درسی و جزوه معلم خودتان را هم با دقت مطالعه کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی