خانه » نمونه سوال متوسطه اول » نمونه سوالات پایه هفتم » نمونه سوال علوم هفتم » نمونه سوال علوم هفتم فصل دهم (10) با جواب

نمونه سوال علوم هفتم فصل دهم (10) با جواب

نمونه سوال علوم هفتم فصل دهم

در ادامه لیستی از جدیدترین نمونه سوال علوم هفتم فصل دهم گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی را مشاهده می‌کنید. این نمونه سوالات به شکل اختصاصی توسط گروه آموزشی یک به یک طراحی و به شکل رایگان منتشر شده‌اند. همچنین فایل PDF این نمونه سوالات در انتهای صفحه قابل دانلود است.


سوال 1: چرا گیاهان و جانوران مناطق گرمسیری و سردسیری از نظر شکل ظاهری با هم متفاوت هستند؟

جواب: چون گیاهان و جانوران نیز تحت تاثیر محیطی‌اند که در آن زندگی می‌کنند.

نمونه سوال علوم هفتم فصل دهم - گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

سوال 2: هر چه جسمی گرم‌تر باشد، دمای آن …………… است.

جواب: بیشتر.


سوال 3: با کدام حس خود تشخیص می‌دهیم که چه جسمی داغ و چه جسمی سرد است؟

جواب: لامسه.


سوال 4: آیا می‌توانیم به طور دقیق مقدار گرمی و سردی چیزی را با حس لامسه مشخص کنیم؟

جواب: دماسنج وسیله‌ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می‌گیریم.


سوال 5: دماسنج چیست؟

جواب: سوخت‌های فسیلی (شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ) و سوخت‌های هسته‌ای


سوال 6: اگر بخواهیم درجه تب یک بیمار را تشخیص دهیم، از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنیم؟

جواب: دماسنج.


سوال 7: دماسنج پزشکی چیست و چه کاربردی دارد؟

جواب: با استفاده از دماسنج پزشکی می‌توانیم دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازه‌گیری کنیم.


سوال 8: رایج‌ترین دماسنج‌های فعلی را نام ببرید.

جواب: 1. جیوه‌ای 2. الکلی


سوال 9: دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی چطور کار می‌کنند؟

جواب: اگر این دماسنج‌ها را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آن‌ها منبسط شده و از لوله نازک بالا می‌رود. در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوه درون لوله، دمای محیط را نشان می‌دهد.


سوال 10: نقطه صفر دماسنج چطور تعیین می‌شود؟

جواب: ابتدا مخزن دماسنج را در مخلوط آب و یخ قرار می‌دهند و سطح الکل یا جیوه را با صفر نشانه‌گذاری می‌کنند.


سوال 11: نقطه 100 روی دماسنج به چه شکلی مشخص می‌شود؟

جواب: دماسنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده و سطح مایع درون دماسنج را با عدد 100 علامت‌گذاری می‌کنند.


سوال 12: دماسنج‌ها را به چه شکلی درجه‌بندی می‌کنند؟

جواب: بعد از پیدا کردن دو عدد صفر و 100 روی دماسنج، بین این دو عدد را به 100 قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس در نظر می‌گیرند.


سوال 13: آب در چه دمایی یخ می‌زند؟ ((با در نظر گرفتن فشار یک اتمسفر که فشار هوای کنار دریاهای آزاد است)

جواب: صفر درجه سلسیوس


سوال 14: آب در چه دمایی می‌جوشد؟ (با در نظر گرفتن فشار یک اتمسفر که فشار هوای کنار دریاهای آزاد است)

جواب: صد درجه سلسیوس


نمونه سوالات متن فصل 10 علوم هفتم

سوال 15: فشار هوای کنار دریاهای آزاد …………… است؟

جواب: یک اتمسفر


سوال 16: نام دیگر درجه‌بندی با مقیاس سلسیوس را چه می‌نامند؟

جواب: سانتی‌گراد


سوال 17: وقتی دو جسم در تماس با یکدیگر، دمای یکسانی داشته باشند، می‌گوییم این دو جسم به …………….. رسیده‌اند.

جواب: تعادل گرمایی


سوال 18: گرما را تعریف کنید.

جواب: به مقدار انرژی‌ای که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود، گرما می‌گویند.


سوال 19: دمای تعادل را تعریف کنید؟

جواب: وقتی دو جسم با دماهای متفاوت، در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند، دمای جسم گرم کم و دمای جسم سرد زیاد می‌شود. این فرآیند انقدر ادامه پیدا می‌کند تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را دمای تعادل دو جسم می‌نامیم.


سوال 20: در حالتی که میخ آب را درون آب سرد می‌اندازیم، میخ انرژی خود را …………… و در مقابل آب انرژی ……………؟

جواب: از دست می‌دهد – می‌گیرد.


سوال 21: به طور طبیعی گرما همواره از …………… به …………… منتقل می‌شود.

جواب: جسم گرم – جسم سرد


سوال 22: جسمی که گرم‌تر است دمای آن …………… است و مولکول‌های آن جنبش و جوش …………… دارند.

جواب: بیشتر – بیشتری


سوال 23: در جسم سردتر، جنب و جوش مولکول‌ها …………… است. یعنی به طور متوسط مولکول‌ها انرژی …………… دارند.

جواب: کمتر – کمتری


سوال 24: وقتی ظرف آبی را روی شعله قرار می‌دهیم، انرژی داده شده به آن سبب …………… انرژی مولکول‌های آب می‌شود و جنبش مولکول‌ها …………… می‌یابد و در نتیجه، دمای آب …………….

جواب: افزایش – افزایش – بیشتر می‌شود.


سوال 25: گرما شکلی از …………… است.

جواب: انرژی.


سوال 26: در انتقال گرما همواره قانون …………… برقرار است.

جواب: پایستگی انرژی.


سوال 27: گرما به چند روش منتقل می‌شود؟ آن‌ها را نام ببرید.

جواب:

  1. رسانش
  2. همرفت
  3. تابش

سوال 28: رسانش گرمایی را تعریف کنید.

جواب: رسانش گرمایی نوعی انتقال گرما است که به دلیل اختلاف دمای دو سر جسم صورت می‌گیرد و گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد آن منتقل می‌شود.


سوال 29: در کدام روش انتقال گرما، اتم‌ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می‌کنند؟

جواب: رسانش گرمایی.


سوال 30: به چه اجسامی رسانای گرمایی می‌گویند؟ چند مورد را نام ببرید.

جواب: به اجسامی مانند انواع فلزها که گرما را بسیار سریع منتقل می‌کنند. رسانای گرمایی می‌گویند.


سوال 31: به چه اجسامی نارسانا یا عایق گرمایی می‌گویند؟ چند مورد را نام ببرید.

جواب: به اجسامی مانند شیشه، چوب، لاستیک، هوا، پشم، چوب پنبه و… که گرما را بسیار آهسته منتقل می‌کنند، نارسانا یا عایق گرما می‌گویند.


سوال 32: پشم شیشه و فایبرگلاس به علت داشتن …………… نارسانای خوبی به شمار می‌روند.

جواب: هوای محبوس.


سوال 33: انتقال گرما به روش همرفت به چه شکل انجام می‌شود؟

جواب: در این روش قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده به طرف بالا حرکت می‌کند و قسمت‌های اطراف آن که همچنان سردتر هستند جای آن را می‌گیرند.


سوال 34: با انبساط یک ماده، چگالی آن …………… می‌باید.

جواب: کاهش.


سوال 35: وقتی جسمی گرم می‌شود چگالی آن کاهش می‌یابد یا افزایش؟

جواب: کاهش.


سوال 36: وقتی آب را از پایین گرم می‌کنیم چطور کل آب گرم می‌شود؟

جواب: وقتی آب را از پایین گرم می‌کنیم، مولکول‌های آن تندتر حرکت می‌کنند و بیشتر از هم دور می‌شوند. در نتیجه چگالی آن کم شده و رو به بالا حرکت می‌کند. در این هنگام آب خنک‌تر، جای آبی را می‌گیرد که گرم شده و به طرف بالا رفته است. با تکرار این فرآیند همه آب گرم می‌شود.


سوال 37: آیا جمله مقابل درست است: «جریان‌های همرفتی می‌توانند هوا را نیز به حرکت درآورند و باد تولید کنند.»

جواب: بله. درست است.


سوال 38: آیا جمله مقابل درست است: «در طول روز، آب دریا زودتر از ساحل دریا (خشکی) گرم می‌شود.»

جواب: خیر. غلط است. در طول روز ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا خشک می‌شود.


سوال 39: فرایند شکل‌گیری نسیم دریا را شرح دهید.

جواب: خشکی زودتر از آب دریا گرم می‌شود و دمای آن از دمای آب بالاتر می‌رود. در نتیجه هوای خنک بالای آب به طرف ساحل می‌آید و هوای گرم روی ساحل به طرف بالا می‌رود. حاصل این فرایند نسیم دریاست.


سوال 40: …………… سبب ایجاد باد در ساحل دریا می‌شود.

جواب: جریان‌های همرفتی.


سوال 41: بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از چه منبعی تامین می‌شود؟

جواب: خورشید.


سوال 42: انرژی خورشید با چه روشی به زمین می‌رسد؟

جواب: تابش.


سوال 43: برای انتقال گرما به چه روش‌هایی به محیط مادی نیاز است؟

جواب: همرفت و رسانش.


سوال 44: انتقال انرژی به چه روشی به محیط مادی نیاز ندارد؟

جواب: تابش.


سوال 45: انتقال انرژی به صورت تابش گرمایی را توضیح دهید.

جواب: انرژی گرمایی خورشید از خلاء عبور می‌کند و به ما می‌رسد و ما را گرم می ‌کند. این نوع
انتقال انرژی، تابش گرمایی نامیده می‌شود.


سوال 46: همه اجسام می‌توانند انرژی خود را به صورت …………… منتشر کنند؟

جواب: تابش.


سوال 47: اجسام گرم‌تر مقدار …………… انرژی تابشی منتشر می‌کنند؟

جواب: بیشتری.


سوال 48: با برخورد پرتوهای خورشید به بدن ما چه اتفاقی برای این پرتوها می‌افتد؟

جواب: قسمتی از پرتوها جذب بدن می‌شوند و بدن را گرم‌تر می‌کنند و قسمتی از پرتوها، بازتابش می‌کنند.


سوال 49: اجسام …………… و …………… انرژی تابشی بیشتری را جذب می‌کنند؟

جواب: تیره – ناهموار.


سوال 49: بالا رفتن دمای موتور خودرو، ممکن است چه مشکلاتی برای خودرو به وجود بیاورد؟

جواب: اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا برود، موتور آسیب جدی می‌بیند و حتی ممکن است بسوزد.


سوال 50: متخصصان حوزه خودرو برای جلوگیری از بالا رفتن دمای موتور خودرو چه راهکاری پیشنهاد داده‌اند؟

جواب: برای جلوگیری از بالا رفتن دمای موتور، سامانه خنک‌کننده خودرو طراحی و ساخته شده است تا انرژی گرمایی موتور را به رادیاتور منتقل کند.


سوال 51: چرا رادیاتورها به صورت پهن ساخته می‌شوند؟

جواب: به این خاطر که سطح زیادی داشته باشند تا بتوانند گرمای بیشتری را منتقل کنند.


سوال 52: طراحی رادیاتورها به صورت پهن، سبب از دست دادن گرما به دو روش …………… و …………… می‌شود.

جواب: همرفت – تابش.


سوال 53: پنکه (فن) خنک‌کننده خودرو چطور عمل می‌کند؟

جواب: هنگامی که موتور داغ شود، پنکه‌ها روشن می‌شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می‌گردند.


سوال 54: دمای مناسب برای داخل خانه یا محل کار و مدرسه چقدر است؟

جواب: بین °18 تا °20 درجه سانتی‌گراد است.


سوال 55: در روزهای سرد، چه عاملی سبب اتلاف گرمایی داخل خانه می‌شود و هزینه‌های زیادی به خانواده تحمیل می‌کند؟

جواب: اختلاف زیاد دمای درون خانه و محیط بیرون.


سوال 56: اصلی‌ترین جزء دمابان (فلاسک) چیست؟

جواب: اصلی‌ترین جزء دمابان (فلاسک) یک بطری شیشه‌ای دوجداره است که بین آن خلاء است و روی سطح آن، هم از درون و هم از بیرون نقره‌اندود است.


سوال 57: دمابان (فلاسک) خلاء به کدام روش‌ها از انتقال گرما جلوگیری می‌کند؟

جواب: با سه روش تابش، همرفت و رسانش.


توصیه یک به یک: به خواندن این نمونه سوال‌ها اکتفا نکنید و حتما جزوه معلم خود را به طور کامل مطالعه کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی