خانه » گام به گام متوسطه اول » گام به گام فارسی هفتم » جواب درس 7 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هفتم)

جواب درس 7 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هفتم)

جواب درس 7 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هفتم)

جواب درس 7 فارسی هفتم (علم زندگانی) تهیه شده در گروه آموزشی یک به یک شامل تمام سوالات مطرح شده در کتاب درسی است. گام به گام فارسی هفتم درس 7 بخش‌های «معنی ابیات و متن»، «املا»، «خودارزیابی»، «دانش‌های زبانی و ادبی»، «نوشتن» و… می‌شود.


 • جواب درس 7 فارسی هفتم بر پایه جدیدترین کتاب درسی فارسی هفتم (1401-1402) تالیف و منتشر شده است.
 • گام به گام منتشرشده ۱۰۰٪ رایگان است.
 • در تولید و انتشار گام به گام فارسی هفتم درس هفتم از برترین اساتید درس فارسی متوسطه اول در کشور کمک گرفته شده است و کیفیت گام به گام مورد تایید دبیران رسمی آموزش و پرورش است.

دانلود گام به گام سایر فصل‌های فارسی هفتم

جواب درس 1 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس اول)

جواب درس 2 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس دوم)

جواب درس 3 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس سوم)

جواب درس 4 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس چهارم)

جواب درس 6 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس ششم)


 

واژه‌نامه درس 7 فارسی هفتم (صفحه 58 تا 61)

 • برومند: بربار، با ثمر
 • بن: اساس، پایه
 • فتنه: بلا، عذاب
 • باز: نام یک نوع پرنده شکاری
 • دمساز: موافق، همساز
 • توش: توشه، طعام، خوراک
 • برزن: کوچه، محلّه، کوی
 • عجز: ناتوانی
 • درماندن: گرفتار شدن
 • شاخسار: قسمت بالای درخت که پر شاخه باشد
 • بامک: بام کوچک

معنی حکایت درس 7 فارسی هفتم

مستجاب: پذیرفته شدن دعا

اولیا: جمع ولی، دوستان خدا

درجه: رتبه، پایگاه

بِِخُسب: بخواب


املا درس علم زندگانی (صفحه 58 تا 61) کتاب فارسی هفتم

 • برومند
 • فتنه
 • هجوم
 • دمساز
 • سرپنجه
 • آسودگی
 • محکم
 • حدیث
 • برزن
 • عجز
 • خستگی
 • سست
 • شاخسار
 • جرئت

معنی شعرخوانی صفحه 58 تا 61 کتاب فارسی هفتم (علم زندگانی)

علم زندگانی

کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز        به جرئت کرد روزی بال و پر باز

روزی بچه کبوتری با شوق و هیجان زیاد بال و پرش را برای پرواز کرد.

پرید از شاخکی بر شاخساری        گذشت از بامکی بر جو کناری

از روی یک شاخه کوچک به روی شاخه دیگر پرید و از روی پشت‌بامی گذشت و کنار جوی آبی نشست.

نمودش بس که دور آن راهِ نزدیک        شدش گیتی به پیش چشم، تاریک

این راه کوتاه برایش خیلی طولانی به نظر می‌رسید و دنیا مقابل چشمانش تیره و تار شد.

ز وحشت، سست شد بر جای ناگاه        ز رنج خستگی درماند در راه

از ترس و وحشت در جای خود خشکش زد و از خستگی زیاد در راه ماند و نتوانست ادامه دهد.

فتاد از پای، کرد از عجز فریاد        ز شاخی مادرش آواز در داد:

خسته شد و از روی عجز و ناتوانی فریاد زد. مادرش که روی شاخه درختی نشسته بود به او گفت:

«تو را پرواز، بس زود است و دشوار        ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟

پرواز کردن هم برای تو خیلی زود است هم خیلی سخت و دشوار. کسی از تازه‌کاران انتظار انجام کار سخت و دشوار ندارد.

هنوزت نیست پای برزن و بام        هنوزت نوبت خواب است و آرام

هنوز زمان پریدن تو در پشت‌بام و کوچه نرسیده است. تو هنوز باید بخوابی و استراحت کنی.

تو را توشِ هنر می‌باید اندوخت        حدیثِ زندگی می‌باید آموخت

تو فعلا باید علم و دانش کسب کنی و راه و رسم زندگی کردن را یاد بگیری

بباید هر دو پا محکم نهادن        از آن پس، فکرِ بر پای ایستادن

اول از همه باید بتوانی پاهای خود را محکم روی زمین بگذاری، بعد به این فکر کنی که مستقل باشی و روی پای خودت بایستی.

من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج        تو را آسودگی باید مرا رنج

تو همانند گنجی هستی که من مراقب و نگهبان تو هستم. تو باید در آسودگی به سر ببری و من برای پاسبانی از تو باید سختی بکشم.

مرا در دام‌ها بسیار بستند        ز بالم کودکان پرها شکستند

من در بلاها و مشکلات زیادی گرفتار شدم و چندین بار بچه‌ها بال و پرم را شکستند.

گه از دیوار سنگ آمد، گه از در        گَهَم سرپنجه خونی شد، گهی سر

از در و دیوار به طرف من سنگ می‌زدند و گاهی پنجه‌ها و گاهی سرم خونین شد.

نگشت آسایشم یک لحظه دمساز        گهی از گربه ترسیدم گه از باز

یک لحظه هم آرامش نداشتم و گاهی از گربه ترسیدم و گاهی از پرنده شکاری.

هجومِ فتنه‌های آسمانی        مرا آموخت علم زندگانی

حمله و بلاهای آسمانی به من راه و رسم زندگی کردن را آموخت.

نگردد شاخک بی‌بُن، برومند        ز تو سعی و عمل باید، ز من پند»

شاخه‌ای که ریشه نداشته باشد رشد نمی‌کند و بزرگ نمی‌شود. تو باید تلاش کنی و کار من نصیحت کردن و پند دادن به توست.

پروین اعتصامی


جواب خودارزیابی صفحه 61 کتاب فارسی هفتم (جواب درس 7 فارسی هفتم)

۱- چرا گیتی به چشم کبوتر بچه تاریک شد؟

زیرا آن مسیر کوتاهی که طی کرد برای او طولانی و خسته‌کننده بود.

2- به نظر شما کبوتر بچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟

احتمالا پند مادر را قبول کرده و به آن عمل می‌کند.

3- پیام اصلی درس چیست؟

یاد گرفتن راه و روش زندگی و کسب تجربه در این مسیر.

جواب درس 7 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هفتم)

جواب کار گروهی صفحه 63 کتاب فارسی هفتم

1- درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.

به عهده دانش‌آموز با همکاری سایر هم‌کلاسی‌ها و معلم

2- داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است، بیابید و در کلاس بخوانید.

به عهده دانش‌آموز با همکاری سایر هم‌کلاسی‌ها و معلم


جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه 63 کتاب فارسی هفتم

1- در بیت‌های زیر متمم‌ها را مشخص کنید و بنویسید.

پرید از شاخکی بر شاخساری           گذشت از بامکی بر جوکناری
ز وحشت، سست شد بر جای ناگاه        ز رنج خستگی درماند در راه

بیت اول = شاخکی – شاخساری – بامکی – جوکناری

بیت دوم = وحشت – جای – رنج – راه

2- دو واژه کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر، مانند نمونه بنویسید.

کوتاه‌شدهکامل
فتادافتاد
توشتوشه
گهیگاهی

3- با توجه به معنی، املای صحیح کلمه را انتخاب کنید.

الف) هجوم – حجوم = حمله

جواب: هجوم

ب) اجز – عجز = ناتوانی

جواب: عجز

4- یک مفعول و یک متمم از صفحه نخست درس ششم بیابید و جمله‌های مربوط به آن‌ها را بنویسید.

مفعول: مدتی است دارم فکر می‌کنم این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم.

متمم: این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم؟


جواب حکایت صفحه 64 کتاب فارسی هفتم (دعای مادر)

آن شب هیچ خوابم نبرد و از نماز شب بازماندم.

معنی: آن شب اصلا خوابم نبرد و نتوانستم نماز شبم را بخوانم.

آن دست که زیر سر مادرم بود، خون اندر آن خشک شده بود. گفتم: «ای تن، رنج از بهرِ خدای بکش.»

معنی: آن دستی که زیر سر مادرم بود بی‌حس شده بود، گفتم: «ای بدن، سختی را به خاطر خدا تحمل کن.»

بُستان العارفین

نکته مهم:‌ فقط مطالعه جواب درس 7 فارسی هفتم برای موفیت در آزمون‌های مختلف کافی نیست و حتما از معلم خود برای بهبود وضعیت تحصیلی خود کمک بگیرید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی