خانه » گام به گام متوسطه اول » گام به گام فارسی هفتم » جواب درس 16 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس شانزدهم)

جواب درس 16 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس شانزدهم)

جواب درس 16 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس شانزدهم)

جواب درس 16 فارسی هفتم (آدم آهنی و شاپرک) تهیه شده در گروه آموزشی یک به یک شامل تمام سوالات مطرح شده در کتاب درسی است. گام به گام فارسی هفتم درس 16 بخش‌های «معنی ابیات و متن»، «املا»، «خودارزیابی»، «دانش‌های زبانی و ادبی»، «نوشتن» و… می‌شود.


 • جواب درس 16 فارسی هفتم بر پایه جدیدترین کتاب درسی فارسی هفتم (1401-1402) تالیف و منتشر شده است.
 • گام به گام منتشرشده ۱۰۰٪ رایگان است.
 • در تولید و انتشار گام به گام فارسی هفتم درس شانزدهم از برترین اساتید درس فارسی متوسطه اول در کشور کمک گرفته شده است و کیفیت گام به گام مورد تایید دبیران رسمی آموزش و پرورش است.

دانلود گام به گام سایر فصل‌های فارسی هفتم

جواب درس 1 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس اول)

جواب درس 2 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس دوم)

جواب درس 3 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس سوم)

جواب درس 4 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس چهارم)

جواب درس 6 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس ششم)

جواب درس 7 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هفتم)

جواب درس 8 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس هشتم)

جواب درس 9 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس نهم)

جواب درس 10 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس دهم)

جواب درس 11 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس یازدهم)

جواب درس 12 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس دوازدهم)

جواب درس 13 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس سیزدهم)

جواب درس 14 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس چهاردهم)

جواب درس 15 فارسی هفتم (گام به گام فارسی هفتم درس پانزدهم)


 

خدا آن ملّتی را سروری داد       که تقدیرش به دست خویش بنوشت

خداوند آن ملتی را بزرگ می‌کند که خودش سرنوشت خودش را مشخص کند و به کسی اجازه دخالت ندهد.


واژه‌نامه درس 16 فارسی هفتم

 • رایحه: عطر، بو
 • نجوا: صدای آرام، آوا
 • موذیانه: با نیرنگ

جواب املا صفحه 142 تا 150 فارسی هفتم

 • رایحه
 • ملافه
 • ببلعد
 • بی‌صبری
 • بلوط
 • غرّش
 • ساده‌لوحی
 • مطمئن
 • مسخره
 • انبوه
 • ملاقات
 • تحسین
 • طرّاحی
 • موذیانه
 • به‌موقع

جواب خودارزیابی صفحه 151 کتاب فارسی هفتم

1- چرا آدم‌آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

چون شاپرک با همه فرق داشت، با او مهربان بود و او را «تروم عزیز» صدا کرده بود.

2- چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی‌داد؟

چون از مرگ شاپرک غمگین شده بود و ناراحت بود که چرا نتوانسته بود به او کمک کند.

3- آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟

شاپرک با مهربانی توانسته بود در آدم آهنی عاطفه و حس ایجاد کند. محبت می‌تواند هر کسی را (حتی آدم‌آهنی) تغییر دهد.

جواب درس 16 فارسی هفتم صفحه 151

جواب کار گروهی صفحه 152 فارسی هفتم – جواب درس 16 فارسی هفتم

1- درباره شخصیت‌های داستان این درس گفت‌وگو کنید.

شاپرک نماد انسان‌های مهربان است و آدم‌آهنی نماد انسان‌های بی‌عاطفه‌ای که در جامعه وجود دارند. انسان‌های مهربان به دیگران کمک می‌کنند ولی انسان‌های بی‌عاطفه رفتار مناسبی با دیگران ندارند و نسبت به آنها بی‌تفاوت هستند.

2- یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت‌های آن را بررسی کنید.

داستان پینوکیو

پینوکیو یک عروسک چوبی است که پدر ژپتو آن را می‌سازد و با نثار مهربانی او خلق و خوی انسانی می‌یابد. گربه نره و روباه مکار نیروهای پلید وجود او هستند که در تلاش هستند او را از درجه انسانی پایین بیاورند و پری مهربان نماد نیروی عشق و محبت است که هر بار به او کمک می‌کند. در نیمه‌ی داستان پینوکیو تحت تأثیر نیروی پلید وجودش تبدیل به حیوان می‌شود و در نهایت با تأثیر عشق درونی، به شکل انسانی کامل درآمده و روحش متعالی می‌شود.


جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه 153 فارسی هفتم – جواب درس 16 فارسی هفتم

1- ترکیب‌های وصفی و اضافی را مشخّص کنید.

 • درخت بلوط = ترکیب اضافی
 • احساس خوب = ترکیب وصفی
 • افراد سرشناس = ترکیب وصفی
 • صدای بلند = ترکیب وصفی
 • مربّای زردآلو = ترکیب اضافی
 • اسم من = ترکیب اضافی

2- برای هر کلمه، یک هم‌خانواده بنویسید.

مطمئن –> اطمینان

سؤال –> مسئله

قصّه –> قصص

توجّه –> متوجّه

3- در جمله‌های زیر نهاد، مفعول و متمّم را معیّن کنید.

-شناسنامه ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی‌کند.

 • شناسنامه ما = نهاد
 • عمر حقیقی ما = مفعول

-فرصت‌های خوب و عزیز می‌گذرند.

 • فرصت‌های خوب و عزیز = نهاد

-دانش‌آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.

 • دانش‌آموزان = نهاد
 • شهید رجایی = مفعول

-آفتاب بر گل‌ها و سبزه‌ها می‌تابد.

 • آفتاب = نهاد
 • گل‌ها و سبزه‌ها = متمّم

4- فعل‌های «ایستادند، می‌آید، پرسیدند، گفت» را به فعل آینده، تبدیل کنید.

 • ایستادند = خواهند ایستاد
 • می‌آید = خواهد آمد
 • پرسیدند = خواهند پرسید
 • گفت = خواهد گفت

نکته مهم:‌ فقط مطالعه جواب درس 16 فارسی هفتم برای موفیت در آزمون‌های مختلف کافی نیست و حتما از معلم خود برای بهبود وضعیت تحصیلی خود کمک بگیرید.


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واتساپ
تلگرام
درخواست معلم خصوصی